Trots att arbetet som skötare inom rättspsykiatrin många gånger är krävande, är det inte all personal som har en vårdutbildning i grunden. På Rättspsykiatrin i Sala saknar var sjätte skötare en vårdutbildning, även om många har en gedigen arbetslivserfarenhet. Därför erbjuder nu arbetsgivaren Region Västmanland personal utan utbildning möjligheten att studera vidare under sin anställning.

Enligt avtalet ska skötarna fortsätta att arbeta halvtid under studietiden, men får behålla sin heltidslön. Mikael Rask har arbetat på Rättspsykiatrin i fyra år, och har nu fått ta del av satsningen.

– Det här är något som är få förunnat, en jättebra chans. Genom utbildningen har jag fått en bredare kunskap i olika sjukdomsbilder och djupare insikt i människan. Och utan att förlora på det ekonomiskt.

Hittills har tre skötare på Rättspsykiatrin i Sala påbörjat en vårdutbildning. Satsningen kommer att pågå under minst tre år, med möjlighet till förlängning. Mats Nyberg, facklig företrädare för Kommunal i Sala, är en av dem som under en längre tid drivit att arbetsgivaren ska erbjuda den här möjligheten. Han menar att utbildning är viktigt för att inte yrket ska urvattnas.

– Det är väldigt positivt att det här initiativet nu tas från arbetsgivarens sida. Vi har ju drivit det här under en lång tid, man sår ett frö och så plötsligt börjar det att växa. Det är ju så fackligt arbete fungerar.

Enligt arbetsgivaren ingås innan utbildningen ett muntligt avtal med personalen, som ska förbinda dem att arbeta kvar två år efter fullgjord utbildning. Men enligt verksamhetschef Bengt Jarl är det inte arbetsrättsligt bindande.

– Det är mer av en moralisk överenskommelse. Vi satsar på personalen genom att erbjuda den här möjligheten, och då vill vi förstås ha dem kvar sedan också.