– Vi tycker såklart inte att det här känns bra. Blir man misshandlad eller överfallen på stan så omfattas man av skyddet men inte om det händer hemma av en nära anhörig, säger Kommunals ombudsman Inger Hjärtström som har hand om försäkringsfrågor.

För medlemmar i Kommunal ingår hemförsäkring hos Folksam. Sedan oktober sitter Inger Hjärtström i en arbetsgrupp med Folksam, LO och ett par andra LO-fack i syfte att förändra försäkringen så att den som blir misshandlad av en familjemedlem kan få ersättning på samma sätt som den som blir överfallen av en främling.

– Det är en av de viktigaste frågorna vi har att lösa när det gäller försäkringarna. Det här ska på plats, vi måste hitta en lösning.

 

MISSHANDLADE BIRGITTA: ”Jag var ingenting värd”

 

Kommunal har varit drivande i frågan eftersom förbundet är engagerat i våld i nära relationer. Inger Hjärtström hoppas på en lösning under 2017.

Varför har ni inte hittat en lösning tidigare?

– Bland annat måste vi säkerställa att ersättningen tillfaller den person som ska ha pengarna så att inte till exempel gärningsmannen kan få dem.

Inger Hjärtström säger att det skulle kunna bli så om ett barn blir misshandlat av en förälder, eftersom även barn omfattas av hemförsäkringen.

Christer Landelius, key account manager på Folksam, vill också få till en förändring i försäkringen och säger att frågan diskuterats med jämna mellanrum i flera år. Han säger att det här problemet finns i alla hemförsäkringar och svårigheten är att offer och förövare omfattas av samma försäkring om de bor under samma tak.

– Man köper en sådan här försäkring tillsammans och den är till för att skydda familjen från yttre händelser.

– Vi tittar efter hur man skulle kunna utforma det hela, och det är knepigt.

En person som misshandlas av en utomstående har rätt till ersättning från hemförsäkringen även om hen tilldöms skadestånd och kan därför få ”dubbla” belopp.

En person som blir misshandlad av sin partner kan däremot få ersättning från olycksfallsförsäkringen, som också ingår i fackmedlemskapet.

– Där finns inte den begränsningen som i hemförsäkringen men där går inte att få ut större belopp som det kan trilla ut ur hemförsäkringen.

I hemförsäkringen har Kommunals medlemmar dock rätt till stödsamtal om de utsätts för våld i nära relationer. Inger Hjärtström säger att det är svårt att nå ut med information om hjälpen, 2015 var det 72 medlemmar som använde den.

– Sedan tror jag att även om man vet att kvinnomisshandel är väldigt vanligt så har man inte alltid modet eller kraften att anmäla eller ta sig ur det. Men helt klart skulle fler av våra medlemmar kunna åtnjuta de här samtalen.

– Även män kan bli utsatta men vi kan inte blunda för att 95 procent av de som utsätts för våld i nära relationer är kvinnor. Det är en jätteviktig fråga.

Försäkringar

Hemförsäkring och olycksfallsförsäkring hos Folksam ingår för medlemmar i Kommunal. Detta kan du få via försäkringarna om du blir överfallen eller misshandlad.

Hemförsäkring
10 kostnadsfria samtal hos psykolog vid exempelvis rån, överfall och våld i nära relationer. Gäller det våld i nära relationer ringer du Kris- och Traumacentrum på 020 95 38 27.
Misshandel ger minst 8 000 kronor. Grov misshandel ger mellan 12 000 och 30 000 beroende på sjukskrivningsperiod. 70 000 kronor om skadan är livshotande. Mord- och dråpförsök ger mellan 70 000 och 120 000. Våldet måste polisanmälas för att du ska få ersättning. 
OBS! överfallsersättning gäller inte om förövaren omfattas av samma hemförsäkring, till exempel en sambo.

Medlemsolycksfall fritid
Skadorna bedöms på samma sätt om man blir misshandlad som när man ramlar.
Olycksfall (max 1 000 kronor på ett år), akutersättning (1 000 kronor efter åtta dagars akut sjuktid, sedan ett par tusenlappar till efter ytterligare perioder), sjukhusvistelse (200 kronor per dag), rehabilitering (max 1 000 kronor), tandvård, vissa övriga kostnader samt ersättning för invaliditet och kroppsskada.
 För kroppskada gäller till exempel 3 000 kronor vid benbrott, 2 000 kronor vid hjärnskakning. Max 20 000 kronor om man får flera skador. Varje kroppsskada ska medföra åtta dagars akut sjuktid för att du ska få ersättningen.
Ett engångsbelopp på 4 000 kronor vid överfall, rån, våldtäkt eller våld. 
OBS! Den här ersättningen gäller inte om förövaren är en familjemedlem.