Under många år har sjuktalen ökat. Nu har regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) enligt DN tecknat en överenskommelse som ska öka satsningar på rehabiliteringsåtgärder och att förebygga sjukdom. Bland annat kommer det att göras en satsning på rehabiliteringskoordinatorer i landstingen. En relativt ny yrkesgrupp som ger stöd till patienter och ser till att samarbetet mellan vård, Försäkringskassan och arbetsgivare fungerar bättre.

– Det ska bli en ny, permanent yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) till DN.

Tanken är också att det ska finnas fler rehabiliteringsmetoder att välja mellan än tidigare.

Det är inte första gången som en regering satsar pengar på rehabilitering. Under regeringen Reinfeldt infördes den så kallade rehabiliteringsgarantin som skrotades efter kritik från bland annat Riksrevisionsverket. Annika Strandhäll tror att det ska gå bättre den här gången.

– De signaler vi fått hittills är att det var rätt att göra en utökning till fler behandlingsmetoder än vad rehabiliteringsgarantin innebar. Och när det gäller rehabiliteringskoordinatorerna har vi studier och exempel som visar ett antal väldigt framgångsrika försök med dem. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det här helt avgörande, vi måste fortsätta få kontroll över den ekonomiska utvecklingen i sjukförsäkringen, säger hon till DN.