Av praktiska skäl tvingas man skjuta på förändringen av regelverket.

Den nya tidsgränsen på 60 veckor var tänkt att införas vid årsskiftet men dröjer nu alltså, åtminstone till våren 2017, enligt Arbetet.

I regeringens senaste budgetförslag avsattes 100 miljoner kronor de kommande fyra åren för reformen.

Riksdagen fattar beslut om arbetsmarknadsfrågorna i budgeten i morgon torsdag, den 15 december.