På en given signal rusar golden retrievern Saga rakt ut i skogsdungen för att hämta det fiktiva byte som Anna Östling placerat där. Med bytet i munnen återvänder hunden till matte som belönar henne med det absolut bästa Saga vet: ost. Kompisen Troja,  fullt sysselsatt med att tugga på grenstumpar, står näst på tur. Vissel­pipan ljuder och proceduren upprepar sig.  

– Det är oerhört belönande för hundar att få hämta fåglar på en riktig jakt. Som valp kom Saga med en död ekorre och eftersom jag lärt mig att alltid glatt ta emot det hund­arna kommer och lämnar så gjorde jag det, men känslan var så otäck att jag satt och grät i skogen efteråt, säger hon och stryker de gyllene hundarna på huvudet. 

 

KA GRANSKAR: Här får de testa att jobba mindre 

 

I dag börjar Anna jobba vid halv ett och har därför gott om tid att träna hundarna på förmiddagen. Hundarna – som just nu tränar apportering inför eldprovet fågeljakt – är hennes stora intresse. Ett intresse som stundtals varit svårt att förena med jobbet som undersköterska på operationsavdelningen på Mölndals sjukhus. 

–Det har varit ett ständigt pusslande. Mina barn har alltid ställt upp men nu börj­ar de flytta hemifrån. Så att jobba sextimmarsdagar med full lön är helt fantastiskt för mig som annars skulle få jobba deltid.

Projektet med förkortad arbetstid startade på prov för halva avdelningen i november 2014, men sedan februari 2015 är det tvååriga projekt­et i gång fullt ut. Avdelningen, som tidigare släpade på ett dåligt rykte och hade svårt att behålla och rekrytera personal, såg sig tvungen att göra något drastiskt. 

Förslaget om arbetstidsförkortning kom från medarbetarna själva. Arbetstidsmodellen, som tog form genom förhandlingar mellan fack och arbetsgivare, innebär bland annat att rasten efter fem timmar avtalats bort. I stället får personalen gå hem efter sex timmar. 

– I stället för rast får de ta paus i mån av tid. Tiden de väl är på jobbet upplevs av många som mer intensiv än tidigare. Därför råder det också delade meningar om själva modellen för arbetstidsförkortningen, men de flesta verkar vara nöjda med att arbeta färre timmar, säger Karin Andersson på Kommunals sektion på sjukhuset.

”Jag är inte bara duktig utan följer en tidigare sjukskriven kollegas råd: Fyll inte tiden med nya plikter utan unna dig också. Så nu gör jag det.”

De anställda är nöjd­are än tidigare och arbetsplatsen har inga problem med att rekrytera längre. Knappt 20 nya medarbetare har anställts för att täcka upp för den minskade arbetstiden. Kostnaden per år ligger på runt 11 miljoner kronor, men då har också antalet operationer ökat med drygt 17 procent jämfört med året innan projektet startade. Projekt­et kommer att förlängas åtminstone till sommaren 2017 tack vare goda resultat.

Väl inne från skogspromenaden med händerna runt rykande koppar låter vi oss väl smaka av allt som Anna hunnit baka på sin nyvunna fritid. 

– Nu hinner jag både baka och ta ut hund­arna innan jag skulle kommit hem enligt mitt gamla schema. Men jag är inte bara duktig utan följer en tidigare sjukskriven kollegas råd: Fyll inte tiden med nya plikter utan unna dig också. Så nu gör jag det.

Jobba mindre: 32 timmar i veckan

VAR: Mölndals sjukhus, operation. Omfattar alla undersköterskor och sjuksköterskor som jobbar mot patienter och skift.
VAD: Personalen jobbar 32 timmar i veckan. Sextimmarsdagar alla utom en dag då de har två timmars utvecklingstid. Den arbetsdagen är åtta timmar. De har önskeschema och kan i stor utsträckning styra över vilka pass de vill ha.
NÄR: Från november 2014. Projektet har blivit förlängt till sommaren 2017.