Jordbruksverkets förslag är ännu inte färdigt men har redan orsakat rabalder på djursjukhusen. Myndigheten har efterfrågat synpunkter från bland andra Kommunal och SLA (Skogs- och Lantarbetsgivarna) och skickat ut skiss på hur förslaget kan se ut. Det handlar om att ge djurvårdare på utökad nivå (som redan får göra lite mer än vanliga djurvårdare) ytterligare befogenheter, till exempel ge injektioner med narkotikaklassade läkemedel, vilket man måste vara legitimerad djursjukskötare för att göra. Detta är Kommunal emot.

Vad vänder ni er mot?

– Det är att de ska få ge narkotiska preparat och söva djur, om det nu går igenom. Då närmar du dig vad en legitimerad gör och då urvattnas legitimation. Jag har nog aldrig fått så mycket samtal från djursjukskötare som nu. De är förtvivlade, säger Kommunals ombudsman Anja Westberg.

Om förslaget går igenom menar hon att vi är tillbaka före 2010 då kravet på legitimation infördes för de medicinska arbetsuppgifterna.

 Nu kommer man ha djurvårdare som får utbildning under några veckor för att göra det som du behöver treårig högskoleutbildning för.

Båda yrkesgrupperna tillhör ju Kommunal?

– Det är jättesvårt. Djurvårdare ska också få kompetensutveckling. Men problemet med personal kanske kan lösas på andra sätt. Man får lägga scheman som håller och dra ner lite på sin verksamhet.

Sara Wingård, legitimerad djursjukskötare på Ale djurklinik, säger att det är uppror bland personalen, inte minst i sociala medier. Inte bara djursjukskötarna är arga, utan också de som inte var behöriga för att validera sina kunskaper och bli legitimerade djursjukskötare. 

– En del har valt att gå en treårig utbildning eller flyttat utomlands för att utbilda sig, för att få fortsätta göra sina arbetsuppgifter. De känner att det finns ingen anledning att gå utbildningen längre.

Kan inte detta vara ett sätt att lösa bristen på legitimerad personal då?

– Den är ett problem. Men lagen kom till för att man ville kvalitetssäkra djursjukvården. Jag tror att lösningen måste vara att utbilda fler djursjukskötare. Och fler vägar att utbilda sig, till exempel på distans.

I dag finns utbildningen till djursjukskötare endast på Sveriges lantbruksuniversitetet i Uppsala, med 60 platser per år. Från nästa år blir det 80 men det räcker inte, säger Maria Lundvall, branschansvarig  för djursjukvård på arbetsgivarorganisationen SLA.

– Ungefär 250 djursjukskötare skulle behövas anställas det kommande året och sedan samma antal ett par år framöver.

Maria Lundvall säger även hon att förslaget väckt ”våldsamma reaktioner” men idén att ge djurvårdare ytterligare befogenheter kommer från SLA.

– Det är helt nödvändigt, annars måste man dra ner på öppettider och tillgänglighet på djursjukhusen.

– Men det är en het potatis, det vet vi. De legitimerade kan uppleva att deras legitimation blir mindre värd. Men vi anser att det är tvärtom, om fler händer kommer in kan de legitimerade fokusera på mer avancerat arbete än att spruta djur. 

Maria Lundvall tillbakavisar att bristen på legitimerad personal är en schemateknisk fråga.

– De största problemen finns på de stora djursjukhusen med dygnet runt-öppet. De har vänt ut och in på sig för att hitta lösningar och det är hopplöst. Arbetsbelastningen blir enorm när det finns så få legitimerade. 

Gerd Sundström, handläggare på Jordbruksverket, säger att det färdiga förslaget kommer ut på remiss senast i januari men att det är troligt att det innehåller bestämmelser som gör att djurvårdare ska få ge narkotikaklassade läkemedel och söva djur.

– Ja, det är rätt så troligt eftersom det är där djursjukvården har sitt stora problem, de får dra ner på öppettider och har svårt att bemanna.

Hon säger att en djursjukskötare gör mycket mer än att söva djur och om föreskriften ändras kan de troligen ägna sig mer åt sina andra arbetsuppgifter.

– Det är fortfarande en stor skillnad om man har en legitimation.

Finns det risk att kvaliteten försämras?

– Man får hela tiden väga för- och nackdelar. Eftersom det inte finns djursjukskötare får kliniker dra ner på öppettider. Vad har då en djurägare att välja på? Ska djuret kunna opereras eller inte?