På ett kloster i efterkrigstidens Polen försöker nunnorna leva vidare, ärrade av övergreppen som sovjetiska soldater utsatt dem för. Flera väntar dessutom sina förövares barn. En kvinnlig läkare blir hoppet i tillvaron.

Kvinnor som skuldbeläggs efter övergrepp är tyvärr inte en rest från en svunnen tid, samhällets dom kan fortfarande vara hård. Det gör att filmen känns som ett slag i magen.