Ulla Svensson.

”På jobbet träffar jag mina vänner bland kollegorna och de äldre. Många har blivit mina bästa vänner och därför känns jobbet som mitt andra hem. Den kombinerade dagverksamheten och hemtjänsten gör att vi har färre personer att lära känna. Vi hinner se hela människan. Det är positivt både för oss som jobbar och för de äldre.

Även en person som är 97 år kan vilja följa med ut och handla. De vill också se och känna på varorna de tänkt köpa och småprata med bekanta på stan. Det kan vara ett äventyr för dem och det krävs så lite av oss att förverkliga sådana drömmar. Vi vill skapa livskvalitet till sista andetaget – när det lyckas blir jag extra stolt över min yrkesroll.

Jag har aldrig tänkt: måste jag gå till jobbet i dag? Då har jag ändå jobbat som undersköterska sedan 1979.  Arbetskamraterna har alltid varit viktiga för att jag ska trivas och här är kollegorna fantastiska. 

Är jag borta en vecka gör det inget eftersom alla är så duktiga. Skicka inte mig, som snart går i pension, på dyra kurser utan satsa i stället på dem som är unga, brukar jag säga till min chef.

Min uppgift nu är att bana väg för nästa generation. Jag vill ju veta att det kommer att finnas någon som kan ta hand om mig och mina jämnåriga på bästa sätt när vi behöver.”