Idag, den 30 november, har riksdagen röstat ned ett av regeringens hittills viktigaste lagförslag. På spel stod förbättrade möjligheter för kommuner, landsting och myndigheter att ställa krav enligt kollektivavtal i offentliga upphandlingar – en fråga som regeringen nu förlorat. Men Kommunal tänker inte stillatigande acceptera fortsatt lönedumpning och ökade klyftor.

Som facklig organisation beklagar vi riksdagens beslut. Vi hade önskat att allianspartierna skulle haft modet och orken att lägga blockpolitiken åt sidan och stödja regeringens förslag. Det skulle ha inneburit förbättringar för många av medlemmarna i Kommunal. Inte minst för anställda inom städbranschen och i den privat utförda omsorgen.

Förslaget skulle också gynnat seriösa företagare som vill konkurrera på schyssta villkor – inte med låga löner och usla villkor som insats.

Det är lätt att känna uppgivenhet och låta sig nedslås. Men nu gäller det att hålla liv i frågan om krav på kollektivavtal i offentliga upphandlingar. I det arbetet ser vi på Kommunal två tydliga strategier.

För det första måste vi arbeta aktivt för att regeringens förslag ska få så stort genomslag som möjligt, trots att den tvingande modellen nu röstats ned av riksdagen.

Vårt hopp står till de kommuner, landsting och myndigheter som trots avsaknaden av en nationell reglering vill säkra de anställdas villkor genom att själva införa krav på villkor enligt kollektivavtal. Det är i de konkreta upphandlingarna som förutsättningarna för verksamheterna avgörs och att det är där underbudskonkurrensen måste stoppas. 

Den andra strategin handlar om att fortsätta mobilisera för en bättre lagstiftning. Att allianspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna röstat ned det aktuella förslaget visar tydligt på vikten av vår facklig-politiska samverkan.

Skiljelinjen mellan höger och vänster är i dag mycket skarp när det kommer till politiska frågor som rör arbetsmarknaden och löntagares rättigheter och ställning. Men för att kunna driva igenom progressiva reformer av det här slaget i riksdagen behöver vi ett starkare parlamentariskt mandat. Alliansen och Sverigedemokraterna ska inte få chansen att sätta käppar i hjulet för förslag som stärker svenska löntagare.   

Kommunal kommer därför, tillsammans med andra fackliga organisationer att opinionsbilda och försöka påverka de politiska partierna att driva frågan om en tvingande reglering även i valrörelsen. Efter valet hoppas vi på att frågan återkommer och att vi efter 2018 får se en lagstiftning antas som innebär att det blir obligatoriskt med krav på villkor enligt kollektivavtal i all offentlig upphandling.

 

Tobias Baudin
Ordförande Kommunal