Efter drygt fyra timmars debatt i riksdagen röstades regeringens förslag ned. Det handlar om arbetsrättsliga krav vid upphandling. Enligt regeringens förslag skulle kommuner, landsting och andra som upphandlar kräva villkor enligt kollektivavtal när det gäller lägsta lön, arbetstid och semester.

Det skulle också bli möjligt att ställa krav om försäkringar och tjänstepension för personalen.

Syftet är att stoppa social dumping. Förslaget motiveras med EU:s nya upphandlingsdirektiv som när det antogs godkändes av den dåvarande Alliansregeringen i Sverige.

I dagens debatt i riksdagen menade Maria Plass (M) att regeringens förslag går längre än EU:s direktiv och missgynnar småföretag utan kollektivavtal. Detta eftersom de måste ägna stor kraft på att bevisa att de har villkor enligt kollektivavtal när det gäller lägsta lön, arbetstid och semester.

Peter Helander (C) försäkrade att hans parti inte vill ha social dumping. Han beklagade att regeringen inte har försökt hitta en kompromiss som inte missgynnar småföretag.

Regeringen menar att förslaget är bra för småföretagen, de slipper bli utkonkurrerade av oschysta företag med dåliga villkor för personalen.

Monica Green (S) varnade för att Sverige riskerar att få betala böter till EU för att vår lagstiftning inte lever upp till EU:s nya upphandlingsregler.

Jan Ericson (M) menar att det i så fall är regeringen som får ta ansvar för dessa böter eftersom den lagt ett förslag som den vet inte går igenom i riksdagen.

Störst kritik i debatten riktades mot SD, som i augusti svängde och nu stöder ett nej till regeringens förslag.

Ulla Andersson (V) sa att detta är ett svek mot Sveriges löntagare. Hon tillade att SD hellre betalar böter till EU för att få stå på näringslivets sida mot löntagarna.