Det har under hösten på flera håll i landet ordnats protester, demonstrationer, namninsamlingar mot arbetsgivare som endast vill låta undersköterskor med titeln undersköterska få del av satsningen i avtal­et.

I Uppsala var man klara i somras med lönerna. Där räknades en del personliga assistenter och behandlingsassistenter med flera in i undersköterskesatsningen.

Men en del av de medlemmar facket trodde skulle få del av satsningen hade sedan lämnats utanför.

Therese Lundström har utbildning motsvar­ande undersköterskeexamen, men titeln är boendeassistent. Fack och arbetsgivare är överens om att där hon jobbar är de undersköterskor. Vid lönerevisionen fick hon en löneökning med 300 kronor.

– Fler borde ha räknats in i undersköt­erskesatsningen. Däribland Therese, säger Helena Ersson, ordförande i Kommunals Uppsalasektion.

Ulrika Boström-Gatti, HR-chef för vård och omsorg i Uppsala, säger att det fanns klara principer för vilka som skulle ingå.

– Vi har ganska många undersköterskor men alla har inte titeln undersköterska. Vi sade att har du utbildning och arbetsuppgifter som under­sköterska så omfattades du av satsningen.

Hon har inte tagit del av Kommunals uppfattning, att fler borde ha ingått, säger hon.

 

LÄS MER: Kommunal: ”Vi backade inte på kravet”

 

I en annan del av Uppsala. Undersköt­erskan Aurore Eklund är nöjd med nya lönen. Hon är anställd vid äldreboendet Svartbäcksgården i Uppsala. Hon tillhör den majoritet av undersköterskor där genomsnittet, enligt avtal, är 800 kronor. Hon fick en ökning med 1 000 kronor i månaden, räknat på heltid. Samtidigt skulle hon hellre se andra förändringar.

– Visst är det fint att få lite mer i plånbok­en, men kan man inte strida lite mer mot delade turer och varannan helg i stället? undrar hon.

I samma område, på äldreboendet Västergården, jobbar undersköterskan Emelie Söderberg. Hon tillhör gruppen där genomsnittet var 1 680 kronor. Det tror hon delvis har att göra med att hon låg lågt innan. Men hon har också fått mer för sin roll som teamombud, som innebär att hon bland annat har ansvar för att ringa in extra­personal och protokollföra möt­en. Hon tycker det är bra med stora skillnader i lönepåslag.

– En del gör lite extra. Det är klart att man ska ha mer betalt för det. Jag tycker det är bra att det är olika, säger hon.

 

Therese Lundström

Lönepåslag: 300 kronor.
Jobbar: Natt, 69 procent, på gruppboende för multihandikappade barn och ungdomar.
Ålder: 46 år.
Lön:  24 300 kronor.

 

Aurore Eklund

Lönepåslag: 1 000 kronor.
Jobbar: Dagtid, 86,6 procent, på rehabiliteringsavdelning på äldreboende
Ålder: 48 år.
Lön:  26 000 kronor.

 

Emelie Söderberg

Lönepåslag: Tillhör den gruppen där genomsnittet var 1680 kronor.
Jobbar: Dagtid, heltid, på äldreboende, och är teamombud.
Ålder: 25 år.
Lön: Ingen uppgift.

 

OBS: Alla löner är uppräknade till heltid.

Fakta: Kommunals avtal med SKL

Löneökning 2016: 520 kronor i genomsnitt för alla (heltid).
1 020 kronor i genomsnitt för undersköterskor, varav cirka 75 procent av dem får löneökningar med i genomsnitt 800 kronor (heltid) och resterande cirka 25 procent får löneökningar med i genomsnitt 1 680 kronor.