Assistansersättningen har kritiserats på flera sätt den senaste tiden. I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver ansvarig minister Åsa Regnér (S) om två förslag som regeringen lämnar redan innan den statliga utredningen om LSS är klar.

Det ena handlar om att regeringen gett Försäkringskassan som mål att bryta utvecklingen som innebär att antalet assistanstimmar ökar. Ministern skriver att Inspektionen för Socialförsäkringen visat att många assistansbolag gör vinst på varje beviljad timme och regeringen vill säkerställa att medlen används som det är tänkt. Hon skriver att det är olyckligt att den ambitionen har misstolkats och att regeringen därför kommer att förtydliga målet i Försäkringskassans regleringsbrev inför nästa år.

En annan viktig fråga för många assistansbehövande gäller det förhöjda belopp som vissa personer med stora hjälpbehov har rätt till. I oktober gick Försäkringskassan över till att betala ut ersättning i efterskott och inte i förskott. Då har det förhöjda beloppet fastställt månadsvis, vilket skapat problem för assistansbehövande, till exempel att få ihop det vid storhelger. Därför lägger regeringen nu fram ett lagförslag om att det förhöjda beloppet ska kunna variera över en längre period än en månad.