– När man jobbar med människor så behöver man återhämtning. Det är ett tungt jobb och det läggs på mer och mer på oss undersköterskor, vi ska ju göra allt. Det finns varje dag saker som vi inte hunnit med som man stressar över hemma, säger Helena Gunnarsson, undersköterska i hemtjänsten i Västra Göteborg.

De som skrivit på namninsamlingen är främst personal från äldreomsorgen i Göteborg.

Skulle det inte kosta för mycket om alla i äldreomsorgen fick sex timmars arbetsdag?

– Ja, men jag tror ändå att det finns pengar, då får man göra omprioriteringar, det är ändå så pass viktigt. Och det kan vara fler som får jobb.

Det var Kommunistiska partiet i Göteborg som tog initiativ till namninsamlingen, efter försöket med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldreboende som går ut vid årsskiftet. Helena Gunnarsson ville driva frågan men ville göra det som undersköterska och inte med något parti. Hon kommer därför att lämna in sina 300 namnunderskrifter separat, medan Kommunistiska partiet överlämnar resten till kommunalrådet Daniel Bernmar (V).

– Jag har inget med partiet att göra men jag tycker att alla partier borde haka på detta för det ligger i tiden med sex timmars arbetsdag. För det kommer inte finnas någon kvar som orkar jobba, säger Helena Gunnarsson.

Själv håller hon nu på att omskola sig och är beredd på att lämna hemtjänsten.

– Det är för tungt och stressigt. Man känner aldrig att man gör ett tillräckligt bra jobb, jag kan inte stå för det längre.

Kommunalrådet Daniel Bernmar (V) kommer att ta emot namninsamlingarna i dag.

Hur ställer du dig till kravet?
 

– Jag är sympatiskt inställd, sedan har vi en ekonomisk och politisk verklighet som inte möjliggör det i det korta perspektivet. Vi styr i minoritet och majoritetsgruppen i fullmäktige är inte intresserad av större projekt när det kommer till arbetstidsförkortning.

 

LÄS MER: Sextimmarsdag – så blev resultatet

 

Det kan dock bli fler projekt med arbetstidsförkortning inom välfärden i Göteborg. Politikerna har avsatt en fond på 20 miljoner för 2017 som verksamheterna kan söka pengar från och där är arbetstidsinnovationer ett av kriterierna, berättar Daniel Bernmar.

Varför blev det ingen fortsättning med sextimmarsdag på Svartedalen?

– Jag förstår att de känner en besvikelse men utgångspunkten var att det var ett projekt att dra slutsatser av. Sedan har vi inte kvar den majoritet i fullmäktige och kommunstyrelsen som fattade beslutet 2014 så vi ser inte att det finns en väg framåt.