Kommunals medlemmar arbetar främst på Fryshusets skolor och Medborgarskolan. Det nya avtalet gäller från 1 november och löneökningarna är individuella.

Lägstalönerna höjs till 18 266 kronor respektive 20 578 kronor. Ersättningarna höjs med 2,2 procent.

Avtalet med IDEA – Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer gäller till den 31 oktober 2017.