I fjol fick 610 000 personer sjukpenning. Ångest- och stressyndrom samt depression stod för över 90 procent av sjukskrivningarna när det gäller psykiatriska diagnoser.

Kostnaderna för sjukskrivningarna beräknas öka de närmaste åren och regeringen anser att utvecklingen måste brytas. Mot bakgrund av detta kommer nu Socialstyrelsen med nya rekommendationer vid psykisk ohälsa, vid flera fall ska sjukskrivning inte förekomma vid lindrigare tillstånd. Vid merparten förespråkas sjukskrivning på deltid.

Samtidigt ska nu Riksrevisionen också granska hur sjukskrivande läkare bedömer arbetsförmåga hos patienter med en psykiatrisk diagnos. Anna Kers är förbundsjurist på Kommunal:

– Försäkringskassan vill ha verifierbara undersökningsfynd. Det är ju en sak att se att ett ben är brutet, men en helt annan sak om någon lider av psykisk ohälsa. Läkarna har svårt att ange på vilket sätt som arbetsförmågan sätts ned om man är ledsen och stressad.

Magnus Eriksson på LO-TCO Rättsskydd har kontakt med många läkare.

– En vanlig uppfattning är att de inte är utbildade att bedöma arbetsförmåga i ett speciellt arbete.

Även Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Socialdepartementet ska granskas. Där ska Riksrevisionen granska styrningen, de förutsättningar som getts myndigheterna och sjukskrivande läkare.

Magnus Eriksson hade gärna sett en större samsyn och bättre kommunikation mellan vården, Försäkringskassan och Socialstyrelsen.

– Man skulle kunna säga att det inte är särskilt styrt i dag, det skulle kunna gå att göra det väldigt mycket tydligare, säger han.