De flesta som arbetar på en arbetsplats där det finns kollektivavtal har rätt till extra pengar vid föräldraledighet. Men det är bara 8 procent av papporna som tar ut hela det föräldrapenningtillägg som de har rätt till. Samma siffra för mammorna är 83 procent.

Stefan Hansson är förste ombudsman på LO-distriktet i Stockholms län. Han menar att föräldrapenningtillägget har potential att bidra till ett mer jämställt uttag av föräldradagar.

– Vi har en arbetsmarknad med ojämställda lönesättningar. Män har ofta högre lön än kvinnor, vilket kan vara en bidragande faktor till att män tar ut färre föräldradagar. Om män tar del av det här tillägget kan det hjälpa till att bidra till en mer jämställd föräldraledighet.

Men varför tar så få män ut de här extra pappapengarna?

–Vi måste bli ännu bättre på att informera om att den här tillägget finns. Män är sämre på att ta ut den här ersättningen, men många vet säkert inte att möjligheten finns, säger Stefan Hansson.

Föräldrapenningtillägget, FPT, ger 10 procent av lönen för den som är föräldraledig, förutom den ersättning som Försäkringskassan betalar ut. För att få ersättningen måste föräldern ha varit anställd på en arbetsplats med kollektivavtal under minst 12 månader de senaste fyra åren. Du måste själv anmäla föräldraledigheten till AFA Försäkring för att ta del av tillägget.