I år gjorde vinterkräksjukan entré ovanligt tidigt. Redan i augusti och september rapporterades utbrott på skolor, berättar molekylärbiolog Elsie Ydring på Folkhälsomyndigheten.

– Vinterkräksjukan kom tidigt i år, men det behöver inte betyda att det blir ett extra tufft år. Det återstår att se hur det utvecklas. Men på senare tid har vi sett flera utbrott på sjukhus runt om i landet, säger hon.

Eftersom vinterkräksjukan är ett mycket smittsamt virus är det viktigt att inte gå tillbaka till jobbet för tidigt. Enligt Folkhälsomyndigheten kan du smitta minst 48 timmar efter att du är symtomfri, men det finns även risk för smitta efter det. Som anställd inom kommun och landsting får du vara hemma med full lön upp till 48 timmar efter att du blivit symtomfri, om din chef säger åt dig att stanna hemma.

För vårdpersonal kan det vara svårt att undvika att bli smittad när viruset kommit in på en avdelning. Det finns kommuner som väljer att ersätta anställda för karensdagen om de blivit smittade på jobbet. Men i de allra flesta fall får den anställda betala karensdagen själv. Kommunal har en längre tid drivit att systemet med karensdagar ska göras om. 

Yeshiwork
Wondmeneh, Kommunal.

– Som det ser ut idag är systemet orättvist. Det slår extra hårt mot exempelvis nattarbetare, en karensdag för en nattarbetare är inte 20 procent av en arbetsvecka, utan mycket mer. Det är oacceptabelt, säger Kommunals utredare Yeshiwork Wondmeneh.

På sikt vill Kommunal att karensdagen tas bort helt i de fall där den anställda blivit smittad på arbetet. Yeshiwork Wondmeneh poängterar att systemet slår extra hårt mot vårdpersonal, som måste stanna hemma vid misstänkt sjukdom för att värna patienter och vårdtagares säkerhet. Hon menar också att vårdpersonal har en större risk att bli smittade på arbetet.

– När det ingår att i ditt arbete att vårda någon som är sjuk och som lätt smittar är det inte rimligt att du betalar för karensdagen själv. Då är det rimligt att arbetsgivaren står för den kostnaden.

Är det troligt att ni får igenom att ta bort karensdagen?

– Första steget är att reformera systemet, så att det blir mer rättvist. Men på längre sikt hoppas vi att det ska vara möjligt, vi måste fortsätta att arbeta för det, säger Yeshiwork Wondmeneh.

 

LÄS MER: Olika villkor vid vinterkräksjuka

 

Enligt Elsie Ydring på Folkhälsomyndigheten finns inga säkra sätt att skydda sig mot vinterkräksjukan. Men det går att göra mycket för att förebygga smittspridning.

– Var noggrann med handhygienen. Skrubba händerna med tvål och vatten. Handsprit kan användas som ett komplement, men det dödar inte viruset. Sedan är det viktigt att städa de ytor som kan ha blivit kontaminerade. Och om du vårdat någon som är smittad av viruset är det bra om du tvättar dina arbetskläder, ta inte med arbetskläderna hem.