Det menar Yeshiwork Wondmeneh utredare på Kommunal.

– Det är ett stort steg för arbetsgivaren att erkänna att det är obalansen mellan de krav som arbetet ställer och de resurser som finns för att utföra det, som orsakar ohälsan. I debatten om sjukfrånvaron har arbetsgivarsidan lagt allt för stor vikt på individuella faktorer. Självklart har det en viss betydelse, men när så många blir sjuka i samma sektorer så måste man tänka om.

Hon känner igen bilden som ges i KA:s reportage om arbetsplatser med en arbetsbelastning som göra de anställda sjuka.

– Det är hemskt, men jag är inte förvånad. Våra undersökningar visar att stressen är väldigt hög på kommunalarnas arbetsplatser och sjukfrånvaron talar dessutom sitt tydliga språk, säger Yeshiwork Wondmeneh.

 

LÄS MER: Se stressen i din kommun

 

Flera av Kommunals yrkesgrupper har också en förhöjd risk att drabbas av psykisk ohälsa. Det handlar bland annat om anställda inom vård och omsorg. Yeshiwork Wondmeneh menar att orsaken inte enbart är numerärt låg bemanning, utan också att många inte ges möjlighet till kompetensutveckling och yrkesutbildning som möter professionernas ökade krav.

– Många omsorgstagare är demenssjuka och med det följer till exempel depression och tappad matlust.

Att den psykiska ohälsan är hög i de sektorer där det arbetar många kommunalare har varit känt i flera år. Har Kommunal gjort tillräckligt för att bekämpa det här?

– Vi har belyst problemen och visat att det här framför allt drabbar kontaktyrken som ofta är kvinnodominerade. Det är aldrig tillräckligt det vi gör, men vi kämpar hela tiden för att hitta nya sätt att påverka det här.

Yeshiwork Wondmeneh påpekar att mycket av det fackliga arbete som gör skillnad är det lokala. Kommunal arbetar på en ny arbetsmiljöstrategi för att stärka det lokala arbetsmiljöarbetet. En viktig del är att stötta skyddsombuden.

– Det handlar om att stärka relationen med medlemmarna. För att göra ett bra jobb måste skyddsombuden ha stöd från sina kollegor på arbetsplatsen.

I våras meddelade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) att arbetsgivarna skulle få betala en fjärdedel av kostnaderna för de långtidssjukskrivna. Men hotet drogs tillbaka efter att fack och arbetsgivare i augusti presenterat ett åtgärdspaket som ska minska sjukskrivningarna. Det innehöll bland annat utbildning för ansvariga politiker i kommun och landsting och en förbättrad företagshälsovård. Åtgärderna ska vara sjösatta till nästa sommar.

Varför gick ni med på det, skulle det inte ha gett bättre effekt att låta arbetsgivarna betala sin del av ohälsan?

– Bättre effekt ja, men risken är att arbetsgivare skulle anpassa sig genom att till exempel sparka de som blir sjuka. Det skulle minska kostnaderna för staten, men inte gynna de anställda. Dessutom kommer det inte att leda till en hållbar hälsa. Kommunal prioriterar att förebygga risker så att medlemmarna får ett friskare arbetsliv.