För drygt ett år sedan gav regeringen i uppdrag åt Försäkringskassan att samarbeta mer med Arbetsmiljöverket för att få ner de höga sjuktalen inom kommunala yrken. Bland annat skulle Försäkringskassan i högre grad anmäla arbetsgivare som inte tar tillräckligt ansvar. Fokus låg på att få ner sjuktalen inom skola, vård, omsorg, socialtjänst och personliga assistans.

Försäkringskassans försäkringsdirektör Lars-Åke Brattlund sa i en intervju med DN i början av året att ”det är viktigt att vi skärper tonen i det här arbetet”. Men trots det har Försäkringskassan under året endast anmält en arbetsplats till Arbetsmiljöverket.

– Att anmäla en arbetsplats är bara ett sätt att agera. Om vi ser att det finns problem tar vi kontakt med arbetsgivaren och för en dialog. För oss är en anmälan en sista åtgärd när dialogen inte räcker, säger Lars-Åke Brattlund.

När en anmälan kommer in till Arbetsmiljöverket görs en inspektion av arbetsplatsen, där krav ställs på arbetsgivaren att förbättra risker och brister i arbetsmiljön. Enligt Arbetsmiljöverkets verksamhetsutvecklare Lena Lindskog leder en inspektion i de flesta fall till att arbetsgivaren bättrar sig.

– Oftast får vi bra respons från arbetsgivaren. Får vi inte det lägger vi i förlängningen ett vite på arbetsgivaren, då börjar det kosta att inte förbättra arbetsmiljön.

Lena Lindskog säger att det vore positivt om Försäkringskassan gjorde fler anmälningar i de fall en arbetsgivare brister i insatser för att få ner sjuktalen.

– Vi får då en möjlighet att med hjälp av inspektioner hjälpa arbetsgivarna till en bättre arbetsmiljö, säger hon.

Men Lars-Åke Brattlund tycker, trots de få anmälningarna, att Försäkringskassan skärpt tonen mot arbetsgivare som inte tar tillräckligt ansvar för sina medarbetares hälsa.

– Det tycker jag, vi är mycket mer aktiva i dialogen med arbetsgivare idag än vad vi varit tidigare. Vi ställer mer krav nu, men det borde vi ha gjort i större utsträckning även tidigare.