Det var i juni 2012 som en djurvårdare dödades av vargar på Kolmårdens djurpark. Den 28 september i år inleddes rättegången mot en före detta chef på djurparken. Han åtalades för grovt vållande till annans död. Åklagarna menar att bristande säkerhetsarbete och hanteringen av vargarna ledde till den 30-åriga kvinnans död.

I går höll åklagarna sina slutpläderingar. De yrkade på villkorlig dom och dagsböter, rapporterar lokala medier.

– Jag har yrkat att chefen och bolaget ska dömas för arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död, grovt brott, att bolaget ska betala fyra miljoner kronor i företagsbot och att chefen ska dömas till villkorlig dom och ett kraftigt bötesstraff, säger åklagare Jan Olof Andersson till P4 Östergötland.

Åklagare Jan Olof Andersson sade till KA när rättegången inleddes att den före detta chefen varit oaktsam och låtit bli att vidta åtgärder enligt arbetsmiljölagen. Han hade enligt åklagaren brutit mot föreskriften om ensamarbete, utrymningsvägar och systematiskt arbetsmiljöarbete. Till P4 Östergötland säger Jan Olof Andersson att han inte är ”direkt imponerad” av Kolmårdens arbetsmiljöarbete.

– Arbetsmiljöverket var på besök åren innan och riktade svidande kritik mot Kolmården avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kolmården tar inte till sig det och sedan inträffar olyckan med den här personen som avlider. Arbetsmiljöverket konstaterade att det är samma bakomliggande orsaker som ligger kvar, säger Jan Olof Andersson till P4 Östergötland.

Han nämner också att det varit flera allvarliga tillbud tidigare, det allvarligaste 2011 då en person riskerade att bli dödad inne i varghägnet.

– Samtliga experter och till och med Kolmårdens expert säger att hon svävade i livsfara och hade tur som kom ut levande, säger Jan Olof Andersson till P4 Östergötland.

Anledningen till att han ändå yrkar på så pass lågt straff, handlar om graden av oaktsamhet.

– Här pratar vi om ett underlåtelsebrott, vi har inget aktivt agerande från hans sida och det gör att straffvärdet blir lägre, säger Jan Olof Andersson.

I dag inleder försvaret sina slutpläderingar. Den före detta chefen och djurparken nekar till brott.

Under gårdagen talade också målsägarbiträdet Stefan Risö i rättssalen, rapporterar Norrköpings tidningar.

– De är anhöriga är chockade och ledsna över hur nonchalant Kolmårdens djurpark skött säkerhetsarbetet, sade han enligt tidningen.

 

LÄS MER: Intervju med skyddsombudet inför rättegången