Kvinnliga arbetare tjänar minst och manliga tjänstemän mest. Det visar LO:s årliga lönerapport som släpptes i dag. Medellönen för tjänstemän är 47 procent högre än medellönen för arbetare. Under 2000-talet har skillnaderna mellan tjänstemäns och arbetares löner ökat, eftersom tjänstemännen fått större reallöneökningar än arbetarna.

De arbetare som tjänar minst är Kommunals grupper. Arbetarna i kommunal sektor har en medellön på 22 800 kronor. Därefter kommer arbetarna i landsting och i statlig sektor. Allra minst tjänar arbetarna inom kommunal barnomsorg – 22 100 kronor i månaden.

Samma mönster syns bland tjänstemännen – de tjänstemän som har lägst medellöner finns också i kommunal sektor.

Högst medellöner bland arbetarna finns i byggindustrin, där medellönen är 29 400 kronor i månaden. Det är fortfarande lägre än medellönen för tjänstemän, och den    lägsta medellönen för tjänstemän är högre än den högsta för arbetare.

Också löneökningarna mellan kvinnor och män består. Medellönen för kvinnor är 29 100 kronor och 33 600 kronor för män. Men skillnaderna är mindre bland arbetare än tjänstemän.

– Det är pinsamt att löneskillnaderna mellan män och kvinnor och arbetare och tjänstemän är så stora som de är. Det är inte rätt. Vi måste öka tempot för att se till att dessa skillnader minskar, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson i ett pressmeddelande.

LO skriver i sin rapport att den största anledningen till löneskillnaderna mellan män och kvinnor är en könssegregerad arbetsmarknad, där kvinnor i större utsträckning jobbar i sektorer med lägre löner. Branscher med mer än 50 procent kvinnor har alla medellöner som är lägre än medellönen för samtliga arbetare. LO skriver att det innebär att ju större andel kvinnor i en bransch, desto lägre medellöner. Sambandet är tydligast bland arbetare men finns också bland tjänstemän.