– Det får återverkningar i år och om man tittar på nästa år får det också återverkningar givetvis. Det håller vi på att diskutera med förbundsstyrelsen just nu. Men det kommer bli ett betydligt större underskott än vad vi trodde på kongressen, säger Kommunals ekonomichef Niklas Rengen.

Hur stort underskottet blir, vill Niklas Rengen inte gå ut med ännu innan MBL-information i frågan har hållits med de fackliga organisationerna.

Kommunal har sedan kongressen i somras reviderat sin budgetprognos, det som bland annat ligger till grund för hur stor medlemsavgiften är.

Då räknade man med ett oförändrat medlemsantal i år och en ökning med 2 000 medlemmar nästa år.

I den nu reviderade prognosen räknar man i stället med det medlemstapp på 13 000 medlemmar som uppstått 2016, som en följd av ”Kommunalskandalen” för snart ett år sen.

– Ambitionsnivån ökar för 2017 i stället. Vi räknar med att vi ska öka med 5 000 medlemmar, säger Niklas Rengen.

Det finns dock inga planer på att förändra förslaget om nästa års medlemsavgifter.

– Vi håller det vi sagt på kongressen att vi höjer avgiften med två procent och då får vi väl snarare ta ett år med lite underskott och får försöka använda en del av det sparade kapitalet.

Om det blir några sparförslag kommer de i så fall tas på förbundsstyrelsemötet i nästa vecka 22-23 november. Men det låter inte på Niklas Rengen som att det är aktuellt.

– Att göra nerdragningar nu och inte kunna satsa på medlemsvärvning känns fel. Vi får helt enkelt ta ett större underskott i 2017 års budget.

I nästa vecka ska också medlemsavgiften fastställas.

Förslaget på en tvåprocentig ökning innebär höjd avgift med 2-12 kronor per månad beroende på inkomst.