De här egenskaperna utmärker en klimatförnekare:

Stor acceptans av hierarkier

Auktoritär attityd

Motstånd mot förändring

Undviker oro

Politiskt höger

Låg empati

Manligt kön

Källa: Ideological roots of climate change denial, Uppsala universitet.