SVAR: I det centrala kollektivavtalet finns en bilaga J, som reglerar jour. Den säger att halva jourtiden ska räknas in i den ordinarie arbetstiden. Vad jag förstår av din fråga  har ni något du kallar kombi­natt. Detta finns inte i det centrala kollektivavtalet, utan kan vara ett lokalt kollektivavtal. Kontakta Kommunal lokalt för att få hjälp att titta på hur det ser ut för dig!

 

Margaretha Johansson,
­ombudsman på Kommunal

Illustration: Kristin Lidström