SVAR: Du har rätt att få betalning för semester­dagarna ­efter att anställningen upphört. Har du av någon anledning inte lön under uppsägningstiden, kontakta då ditt lokala Kommunal. De kan hjälpa dig avsluta anställningen tidigare och då få ut semesterlönen. I semester­lagen framgår att semester inte får förläggas under uppsägningstid. För att ha semester under uppsägningstid krävs att arbetstagaren godkänt det. Inget centralt kollektivavtal som förbundet tecknar innehåller reglering om att detta inte skulle gälla. 

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal