SVAR: En arbetsgivare som har en arbetsbrist ska förhandla detta med den fackliga organisation som arbetsgiv­aren har kollektivavtal med. 

Det verkar inte som om någon sådan förhandling har gjorts, eftersom du skriver att man sökt nya assistenter till arbetsplatsen du lämnade. I det centrala kollektivavtalet finns en skrivning om att arbetsgivaren ska ha vägande skäl för att flytta en arbetstagare mot dennes vilja. Finns inget vägande skäl kan förflyttningen vara ett brott mot kollektivavtalet. 

Du ska omedelbart kontakta ditt lokala Kommunal, som får reda ut vad som gäller.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal