SVAR: För att du ska ha rätt till ersättning måste du ha arbetat minst 80 timmar per månad under sex månader. Månaderna behöver inte vara i följd, men de ska ligga inom en period på tolv månader. Eller så ska du ha arbetat minst 50 timmar per månad och minst 480 timmar totalt under sex månader i följd.

När vi räknar ut din ersättning tittar vi normalt på de 12 månaderna som ligger närmast före den månad du blev arbetslös. Men om du till exempel har varit föräldraledig, sjuk eller studerat på heltid kan vi bli tvungna att gå längre tillbaka i tiden. Kravet på arbete är detsamma oavsett vilken anställning du haft innan du blev arbetslös.

Theodor Berleen Danå, ­
Kommunals a-kassa