SVAR: Om en kommun är arbetsgivare omfattas din dotter av avtalet mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting. I det avtalet finns inte reglerat hur kort eller hur långt ett arbetspass får vara, men grunden för längden på passet är arbetstidslagens regler om elva timmars dygnsvila. I avtalet finns en möjlighet att korta dygnsvilan till nio timmar om arbetstagaren får 11 timmar i genomsnitt under beräkningsperioden. Om du söker på Kommunals hemsida kommunal. se kan du också få svar på det andra du undrar över.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal