SVAR: Ersättning från Försäkringskassan i form av sjukpenning grundas på din SGI, det vill säga din sjukpenninggrund­ande inkomst. Denna antagna inkomst baseras på vad du förväntas tjäna genom eget arbete i framtiden. Den försäkrades framtida avsikt med sitt förvärvsarbetande ska också vägas in i bedömningen. 

Din SGI bestäms när du blir aktuell för en ersättning hos Försäkringskassan, till exempel att du ansöker om sjukpenning, eller om du begär att få SGI fastställd. SGI:n ändras om dina inkomster ändras. Får du en löneförhöjning ska SGI:n höjas. Går du ned från heltid till deltid med avsikt att fortsätta arbeta deltid sänks den. När du plötsligt står utan inkomst är huvudregeln att även SGI:n upphör. 

Men det går att skydda en tidigare fastslagen SGI även om den inte motsvarar förhållandena i dagsläget. När man har sjukpenning är SGI:n skyddad. Detsamma gäller för studier, föräldraledighet, arbetslöshet om man står till arbetsmarknadens förfogande eller alla avbrott kortare än tre månader. 

Du har arbetat som tim­anställd i flera år men med allt färre timmar. Du får inte jobba mer, men är inskriven på Arbetsförmedlingen. Din SGI ska då vara baserad på inkomstförhållandena före förvärvsavbrottet, alltså vad du tjänat den sista tiden du jobbade och avsikten du haft med ditt arbete. För timanställda handlar det ofta om en genomsnittsberäkning av vad man tjänat. 

Du är nu inskriven på Arbetsförmedlingen, där jag utgår från att du är aktivt arbetssökande. Din SGI bör då vara skyddad även om du inte arbetar längre. Du har alltså en SGI även om du inte vet vad som kommer att ske i framtiden. 

Om du blir sjukskriven kan du ansöka om sjukpenning. Bedöms du ha rätt till sådan får du sjukpenning, inledningsvis cirka 80 procent av den fastställda SGI:n. Som arbetslös kan du få sjukpenning med maximalt 543 kronor per dag.

Magnus Eriksson,
förbunds­jurist på LO-TCO Rättsskydd

Illustration: Kristin Lidström