SVAR: Vi börjar med den enkla delen. Det är, som du skriver, helt korrekt att PAN-avtalet inte ger någon omplaceringsrätt. I detta avtal är man antingen anhörigvårdare eller anställd på anmodan av enskild brukare och då faller rätten till omplacering. Det som kan komplicera det hela är om den gravida personalen har en felaktig PAN-anställning och egentligen skulle varit HÖK-anställd. I så fall gör arbetsgivaren rätt i att korrigera situationen i sig. ­Argumentet om diskriminering håller dock inte. 

Frågan är också om personen är placerad på den vakanta och i detta fall högre tjänsten bara under kortare tid? Om hon ska återgå till den rökande brukaren efter sin graviditet/föräldraledighet blir ju denna tjänst åter vakant och tillgänglig för andra, till exempel din kollega som ansökt om högre sysselsättningsgrad.  

Hur som helst bör din kollega kontakta det lokala facket om sin situation, då hon sökt i två års tid. Eller att hon tar kontakt med de ombudsmän som jobbar på er lokala avdelning alternativt Kommunal Direkt, så de kan hänvisa er till rätt ombudsman.

 

Marie Boström,
ombudsman på Kommunal