SVAR: Den som har en anställning får under de första 14 dagarnas sjukdom ersättning från arbetsgivaren, så kallad sjuklön. Arbetsgivaren bedömer då om du har nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdomen, men du behöver bara ge in läkarintyg efter en veckas sjukdom.

Som arbetssökande behöver du göra en sjukanmälan till Försäkringskassan och sedan ge in läkarintyg från och med åttonde dagens sjukdom. Det är också Försäkringskassan som bedömer om du har rätt till ersättning, så kallad sjukpenning. När du är arbets­sökande bedöms din arbetsförmåga direkt mot hela den normala arbetsmarknaden och inte bara mot ditt ”gamla” yrke. Ett läkarintyg är alltså inte någon garanti för att du beviljas sjukpenning, utan Försäkringskassan avgör om din arbetsförmåga är nedsatt i alla normala arbeten. Har du aktivitetsstöd genom Arbetsförmedlingen kan du inte få sjukpenning alls. Däremot kan du ha rätt att behålla din ersättning även när du blir sjuk. Det handlar då om huruvida du behövt avstå från din aktivitet till följd av sjukdomen.

Din andra fråga rör förtidspension eller sjukersättning, som det heter i lagen. Du ansöker om detta hos Försäkringskassan på en särskild blankett, upp till tre månader bakåt i tiden. Men du måste uppfylla vissa ganska hårda krav. Din arbetsförmåga ska till följd av sjukdomen vara nedsatt med minst en fjärdedel för all överskådlig framtid  och tänkbara rehabiliteringsåtgärder ska vara uttömda. Du behöver ett utförligt och aktuellt ”läkarutlåtande om hälsotillstånd” där dina sjukdomsbesvär beskrivs och varför de sätter ned din arbetsförmåga. Försäkringskassan fattar sedan ett beslut i ärendet.

Magnus Eriksson,
förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd