SVAR: Den som skadar sig i arbetet och får en varaktig nedsättning av förmågan att skaffa inkomst har rätt till livränta. Den är tänkt att kompensera mellanskillnaden mellan tidigare inkomst och till exempel sjukersättning. Om du  förslagsvis hade en lön på 25 000 kronor före skadan och får ut 16 200 i sjukersättning blir livräntan 8 800 kronor.

Precis som du skriver fastställs livräntan utifrån inkomsten man hade när nedsättningen bedömdes varaktig och inkomstunderlaget fastställs bara vid ett tillfälle. Livräntan räknas sedan upp varje år för att motsvara inflation med mera, men tar inte hänsyn till sådant som utebliven karriär och löneförhöjningar. Den skadade halkar då ofta efter gamla kolleger som fortsatt arbeta. Du har rätt i att man sannolikt kommer lida ekonomisk skada även med livränta.

Du skriver lite oklart att du bara får ut 65 procent av lönen inom yrket. 65 procent av inkomsten är ungefär nivån för sjukersättning, men du har ju livränta också. Menar du 65 procent av vad andra har inom yrket 18 år efter du lämnade det kan det dock stämma.

För ”unga försäkrade” som skadar sig innan de fyller 25 år finns särskilda regler. Livränteunderlaget ska då kompletteras med en tänkt inkomst från och med 25 års ålder. Du drabb­ades av en olycka när du var 19 år. Om den orsakade dina besvär ska du ha omfattats av de reglerna.

Har man tjänat över 7,5 basbelopp (cirka 330 000 kr) kan man vända sig till AFA Försäkring för kompletterande ersättning. 
Dessa frågor är juridiskt komplicerade. Kontakta ditt lokala fack och fråga om rättshjälp för en bedömning och om det finns något att göra.

Magnus Eriksson,
förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd