SVAR: Du har rätt i att det inte står något i lagen om att Försäkringskassans beslut skulle styra om tid med sjukdom är överhoppningsbar eller inte. Det står däremot att styrkt sjukdom inte räknas med när a-kassan tar fram hur stor din ersättning ska vara.  Det står heller inget om hur bedömningen av styrkt sjukdom görs.

Rent praktiskt utgår vi normalt från Försäkringskassans uppgifter. Om du fått utbetald sjukpenning räcker den uppgiften för att vi ska konstatera att tid­en är överhoppningsbar. Har du inte fått sjukpenning för en period, men ändå varit sjuk så länge att tiden kan vara överhoppningsbar, behöver vi fler uppgifter. Vi vill se läkarintyg och vi vill också veta om du ansökt om sjukpenning och varför du inte fick det. Om Försäkringskassan inte beviljade dig sjukpenning trots ditt läkarintyg vill vi veta varför de sa nej. Ansåg de att du hade arbetsförmåga är det inte säkert att vi ser din sjukdom som styrkt, trots ditt läkarintyg.

Detta är ofta svåra bedömningar. För att göra dem behöver vi få så mycket underlag som möjligt, så därför räcker det inte alltid med enbart ett läkarintyg.

Theodor Berleen Danå,
försäkringsspecialist på Kommunal