SVAR: Kommunal tecknar cirka 70 centrala kollektivavtal och de är olika vad gäller löneavtalen. Men oavsett om det tydligt framgår att det ska bli löneökningar eller inte för visstidsanställda,  får arbetsgivare inte diskriminera på grund av anställningsform. Därför bör du kontakta ditt lokala Kommunal för att kolla hur det ser ut med löneökningarna hos den arbetsgivare där du är tidsbegränsat anställd.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal