Nina Lundberg.

Varför gör Stockholms stad satsningen på romer?

– Regeringen har tillsatt en strategi för romer från 2012 till 2032. Där ingår att lyfta upp romernas maktunderläge. Vi har inriktat oss enbart på romer, eftersom det största problemet är att man är lågutbildad och aldrig har varit inne på arbetsmarknaden. Vi har 23 deltagare, mest tjejer.

 

LÄS OCKSÅ: Här har Miranda hittat arbetsglädjen

 

Varför köksjobb?

– Vi arbetade med romska tjejer och de ville gärna jobba med mat. Det vi kunde erbjuda var en kallköksutbildning kombinerat med visstidsanställning i ett år. Vi hoppas att staden ska förlänga det så man inte går tillbaka till arbetslöshet.

Så syftet är främst att få erfarenhet?

– Ja, för det är där problemet är. Ofta har man fördomar mot tjejerna för att de kommer i romska kläder till anställningsintervjun. Men i stadens kök har de blivit väl bemötta.

Hur har det slagit ut?

– Det har skett en väldigt stor förändring i deltagarnas och deras barns liv. Många har gått från att ha varit helt passiva till att vara självförsörjande och ta egna initiativ.