SVAR: Övertiden är kopplad till ditt schema och din sysselsättningsgrad. Det som avgör om det är övertid eller inte är om arbetet utförts på en ordinarie schemalagd helg eller en ledig helg. Arbetar du deltid blir det först fyllnadstid upp till heltidsmåttet och sedan övertid. En deltidsanställd som arbetar utöver heltidsmåttet får övertid precis som en heltidsanställd. Kontakta ditt lokala fack för att få hjälp med denna fråga.

Lena Byström,
ombudsman på Kommunal