SVAR: Arbetstidslagen och kollektivavtalet sätter gränserna för hur mycket en arbetstagare tillåts att arbeta. Du skriver att du har olika arbetsgivare och då gäller respektive kollektivavtal för respektive arbetsgivare. Arbetstidslagen gäller också varje enskild arbetsgivare för sig och på grund av detta finns ingen begränsning om du har flera arbetsgivare. Alltså kan du till exempel ha en heltidsanställning hos en arbetsgivare och en deltidsanställning hos en annan, men bara under förutsättning att det fungerar schemamässigt. Någon av dina olika arbetsgivare kan också förbjuda dig att ha den andra anställningen om den visar sig utgöra ett hinder i ditt sätt att arbeta.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal