SVAR: Det går att resa utomlands med bibehållen sjukpenning, men förutsättningen är att res­an inte hindrar tillfrisknandet eller förvärrar sjukdomen. Detta ska framgå av läkarintyget.

Frågan har prövats några gånger i domstol. Det viktigaste avgörandet är från 2014 och handlar om utlandsvistelse i EU-land. Kammarrätten kom där fram till att man inte behöver ansöka om att få behålla sin sjukpenning om man reser till ett EU-land, ett EES-land (land som tillhör europeiska ekonomiska samarbetsområdet) eller Schweiz. Detta därför att det skulle påverka princip­en om den fria rörligheten, som är en av grundpelarna inom EU. Eftersom Mallorca tillhör Spanien och EU behöver du alltså inte göra något särskilt inför din resa.

Reser du utomlands utanför detta område måste du ansöka om att få behålla sjukpenningen. Det finns en blankett på Försäkringskassans hemsida som du i så fall kan fylla i:  ”Begäran om medgivande att behålla ersättning vid utlandsvistelse”. Du behöver inte redogöra exakt för vart du ska och varför, men för att du ska kunna behålla din sjukpenning måste Försäkringskassan ha tillräckligt med information och måste godkänna resan innan du reser. 

Magnus Eriksson,
förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd