I dag finns ett beslut i Motala kommun att personal inom äldreomsorgen måste ha lägst undersköterskeutbildning. Socialnämnden i kommunen har väckt frågan om att detta beslut ska rivas upp. Tanken är att arbetsuppgifter som inte kräver undersköterskekompetens, som städning, tvättning och utdelning av mat kan utföras av annan personal.

Tidningen Östgöta Correspondenten skriver att detta är en del av en åtgärdsplan för att lösa den dåliga ekonomin och att det är svårt att få tag i utbildad personal.

Mats-Erik Nordin säger att det är fel att slopa utbildningskravet för att rädda kommunens ekonomi. Och han tycker att planerna strider mot överenskommelsen mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om att satsa på kompetensutveckling inom omsorgen.

– Jag är förvånad över att socialnämnden för dessa diskussioner, säger Mats-Erik Nordin.

Men socialnämndens ordförande, Anne-Lie Liljedahl (S), menar att Kommunals protester bygger på missuppfattningar.

– Det handlar absolut inte om att vi vill rädda ekonomin genom att tumma på utbildningskravet. Vår diskussion handlar istället om hur vi i framtiden ska kunna se till att vi har tillräckligt med kompetent personal som vill jobba inom äldreomsorgen, säger hon.

Anne-Lie Liljedahl förklarar att avsikten är att ge ungdomar, nyanlända och andra möjlighet att pröva på arbete inom äldreomsorgen.

– Detta vill vi koppla med möjlighet att också inom ramen för komvux eller på annat sätt utbilda sig till undersköterska. Vi har gett förvaltningen i uppdrag att titta på hur detta skulle kunna fungera. Målet är att i framtiden få fler som vill jobba inom omsorgen och att de har rätt kompetens för detta arbete.

Detta liknar de extratjänster Kommunal, SKL och regeringen beslutat att satsa på som en del av ett kompetenslyft inom vård och omsorg. Och extratjänster finns redan i Motala kommun.

– Men de får inte utföra ordinarie arbetsuppgifter. Det vi diskuterar i socialnämnden är att avlasta undersköterskor genom att låta deras ordinarie arbetsuppgifter som inte kräver undersköterskekompetens utföras av annan personal, säger Anne-Lie Liljedahl.

Mats-Erik Nordin befarar att detta kan äventyra kommunens tidigare beslut om rätt till heltid.

– Det blir svårt att kunna lägga heltidsscheman om arbetsuppgifterna delas upp på det som socialnämnden diskuterar, säger han.

Anne-Lie Liljedahl menar att rätten till heltid inte är hotad på något sätt.

– Vi har ett beslut om rätt till heltid sedan 2007. Det står fast. Alla ska kunna leva på sin lön, säger hon.

Anne-Lie Liljedahl hoppas att Kommunal i Motala ska vara villiga att föra en dialog med socialnämnden om de planer som nu diskuteras.

­– Vi har ett gemensamt intresse av att det finns kompetent personal i framtiden som vill arbeta inom omsorgen, säger hon.

Mats-Erik Nordin tycker att det då är viktigt att följa intentionen i Kommunals avtal med SKL om kompetensutveckling och karriärmöjligheter utan att rätten till heltid äventyras.