Det är den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus som vill utöka rätten för barn till föräldralediga att vara på förskolan från 30 timmar i veckan till heltid. Redan i dag är Stockholm generöst – lagen säger endast 15 timmar i veckan. Förslaget har fått stor uppmärksamhet eftersom kritiker menar att inga extra resurser tillförs. Nästan samtliga stadsdelsförvaltningar varnar för konsekvenserna, eftersom det kommer behövas mer personal. Även Kommunal och Lärarförbundet har uttryckt sin oro.

Marie Svensson är barnskötare i södra Stockholm och förtroendevald i Kommunal. Hon skulle inte ha haft något emot att alla barn får gå heltid om det skjutits till extra resurser. Som förslaget ser ut nu är hon orolig för konsekvenserna om det går igenom.

– Schemat är så himla tight, vi flyttar kvartar hit och dit för att få ihop det. Det är så slimmat, helt krasst är det så att man lever på att vissa av barnen inte är på förskolan heltid. Det är alltid några som är föräldralediga, säger Marie Svensson.

Stockholms stad har beräknat att det är 5000 barn som inte går heltid på förskolan på grund av ett yngre syskon och som kommer omfattas om förslaget går igenom. Det är ungefär ett barn per avdelning. Men flera av stadsdelarna skriver i sina remissvar att det i deras stadsdelar rör sig om fler barn än så. Och även ett barn till per avdelning kan innebära stor skillnad, säger Marie Svensson.

– Om det är 15 barn och tre pedagoger som jobbar heltid och det är öppet från halv sju till halv sju, då säger det sig självt att vi inte kan vara där hela tiden utan måste fördela oss. Då kan det vara så att det räcker med ett barn till för att det inte ska fungera, säger hon.

Hon säger att i dagsläget är bemanningen på många förskolor redan i dag för låg i förhållande till antalet barn och att korttidsfrånvaro nästan aldrig täcks upp med vikarier. Sjukfrånvaron är hög, enligt Kommunal.

Marie Svenssons uppfattning är att intresset från föräldrarna för den föreslagna förändringen är stort.

– De står i startgroparna och vill veta från vilket datum det gäller. De har det ganska flexibelt i dag, 30 timmar som de får fördela som de vill mellan 8 och 16 så de kan låta barnen vara lediga en dag och gå längre andra dagar. Men nu vill de ha det ännu mer flexibelt. Jag förstår inte hur politikerna tänker.


Karin Wanngård.
Foto: Magnus Selander

Karin Wanngård (S), är finansborgarråd i Stockholm och säger att de i budgeten för nästa år ökar förskoleschablonen, vilket betyder att det kommer finnas mer resurser till att anställa fler.

– Oron att det inte skulle komma mer pengar framfördes främst innan budgeten kommit. Nu har vi lagt vårt budgetförslag och där framgår det väldigt tydligt att vi utökar schablonen och lägger mer pengar, säger Karin Wanngård.

Det är dock oklart om de ökade resurser som Karin Wanngård säger att majoriteten lägger på förskolan, kommer täcka det behov som förvaltningarna och fackförbunden befarar ska uppstå. I tjänsteutlåtandet om förslaget skriver stadsledningskontoret att de tror att ökningen av barn på heltid i stor utsträckning kan lösas med befintlig personal.

Stadsdelsförvaltningarna och personalen menar att det redan i dag är så slimmade resurser att det inte kommer fungera, vad säger du om det?

Jag känner till oron och hur det se ut på våra förskolor och därför arbetar vi hårt med att anställa fler och satsa på utbildning av fler barnskötare och förskollärare. Och vi kommer följa det här noga och skjuta till mer pengar om det behövs, säger Karin Wanngård.