De löneökningarna gäller från 1 november och omfattar drygt 4 700 av Kommunals medlemmar. Den absolut största arbetsgivaren är Pysslingen, men avtalet omfattar medlemmar på drygt 560 företag.

Innan årets höjning var medellönen för Kommunals medlemmar 22 750 kronor.

Även lägstalönerna höjs, men först den 1 maj nästa år. Då blir ny lägstalön för den som fyllt 19 och har en sammanlagd anställningstid som är längre än 3 månader blir 18 266 kronor.

För den som har en yrkesförberedande gymnasieutbildning och arbetsgivaren kräver det samt har sammanlagd anställning på ett år blir den nya lägstalön 20 578 kronor.

Kommunal har tidigare tvistat med Pysslingen om att potten använts till att höja lägstalönerna. Kommunal hoppas att det ska undvikas genom att lönehöjningarna nu sker vid olika tidpunkter. Samtidigt har avtalet fått en ny skrivning om lönen vid nyanställning.

– Vi har fått in ett förtydligande om hur en ny anställd ska lönesättas. Det ska göras en samlad bedömning av utbildning och tidigare erfarenhet. Vi vill komma ifrån att arbetstagare sätts på lägstalön vid nyanställning, säger Annica Jansson, ombudsman Kommunal.

Även ersättningarna höjs med 2,2 procent från 1 november. Avtalet gäller till och med den 31 oktober 2017.