Löneökningen motsvarar 2,5 procent och gäller från den 1 november.  Lägstalönen för arbetstagare fylld 20 år höjs med 2,8 procent från den 1 april, vilket motsvarar 590 kronor. Däremot höjs inte lägstalönerna för 16-, 17-, 18- och 19-åringar.

– Vi ville höja rakt över. Men nu blev det en satsning på de som är inne i branschen, säger Jörgen Gustavsson, ombudsman Kommunal.

Innan årets höjning var medellönen 23 550 kronor.

Ersättningarna höjs i nivå med lönerna.

Kommunal samförhandlar med Fastighets, Unionen och Jusek. Men nu har en arbetsgrupp tillsatts för att utreda förutsättningarna för ett branschanpassat avtal för rid- och golfklubbar.

Kommunal har cirka 100 medlemmar som arbetar på klubbar som är anslutna till Arbetsgivaralliansen. Bland arbetsgivarna finns Botkyrka Ridsällskap, Tyresö Ryttarförening, Ryttaralliansen i Stockholm, Borås Fältrittklubb, Kiruna Ridklubb och Uddevalla Golfklubb.

Avtalet löper ut den 31 oktober 2017.