Växjö kommun sade i mars i år upp avtalet med hemtjänstföretaget AAA Medi­grupp på grund av att företaget misskött sig ekonomiskt. Kort efter det ansökte de om konkurs och omkring 25 anställda blev av med jobbet och fick inte ut all sin lön.

– Vår bedömning då var att man var på obestånd och hade allvarliga brister i redovisning och bokföring, säger Ann-Christin Norlander, chef för omsorgsförvaltningen i Växjö kommun, om varför avtalet sades upp.

 

LÄS OCKSÅ: Nytt kontrakt – trots tidigare konkurser

 

Maria Gustafsson är ombudsman på Kommunal Sydost och säger att medlemmarna har drabbats hårt.

– Dels blir man utan inkomst den månad det handlar om och dels får man vänta väldigt länge på pengarna eftersom allt tar så lång tid. Vad jag har förstått så har en del fått låna pengar av vänner eller banken för att klara den månaden, säger hon. 

Några av de anställda började arbeta hos ett nystartat företag, Kronobergs hemvård. Det här har gjort att konkursförvalt­aren, som arbetar på uppdrag av staten, sagt nej till att betala ut lönegaranti. Han menar att det ska ses som en verksamhetsövergång, och då ska Kronobergs hemvård stå för lönerna. De som inte valde att följa med dit får stå sitt kast, menar konkursförvaltaren. Men Kommunal håller inte med.

– Vi menar att konkursboet är skyldigt att ta över ansvaret för de uteblivna lön­erna. De menar att våra medlemmar skulle ha valt att bli anställda hos Kronobergs hemvård, men vi tycker inte att man kan tolka reglerna om verksamhetsövergång på det sättet. Det är en rättighet att följa med, inte en skyldighet, säger Lars-Sture Johansson, ombudsman på Kommunal. 

Därför stämde Kommunal i somras staten för att medlemmarna nekas löne­garanti. Dom väntas nästa år.

Men inte heller de som gick över till Kronobergs hemvård har fått ut sina löner. Företaget menar att det inte rörde sig om en verksamhetsövergång och att de därför inte har några sådana skyldigheter. Där pågår förhandlingar lokalt. 

– Det är ett helt nytt bolag. Det var fritt att söka jobb hos oss, men eftersom vi inte hade så många kunder var det bara tre stycken som följde med. Vi tog inte över några kunder eller något avtal, säger Carl-Gustaf Lindh, styrelseordförande i Kronobergs hemvård.