I studien ”Öppna jämförelser om miljöarbetet i kommuner och landsting” framgår att sedan 2009 har andelen kollektivtrafik som körs med förnybara drivmedel nästan fördubblats.

Branschorganisationerna inom kollektivtrafiken har tillsammans med SKL som mål att den andelen ska höjas till 90 procent fram till år 2020.

Som förnybara drivmedel räknas biodiesel, etanol och el från förnybara källor. Dessa drivmedel är skonsammare för miljön än bensin och diesel.