Christina Johansson,
vårdare, Humana, Falkenberg: 

Jag tycker att vinsterna ska gå tillbaka till personalen. Det är vi som betalar för vinsterna med sämre löner, anställningsvillkor och arbetsmiljö. I dag väljer arbetsgivarna kollektivavtal, avtalet med SKL är bättre än vårt. Det går att göra egna överenskommelser och avsäga sig ersättning för övertid och ob. Jourersättningen är sämre och jouren räknas inte in i sysselsättningsgraden, men Humana har ett lokalt kollektivavtal och samma som i kommunen. Jag tycker att det är bra om vinstuttaget begränsas. Om företagen inte driver verksamheten vidare kan kommunen ta över. Vi behövs ju verkligen, jobben försvinner inte.”

 

KA GRANSKAR: Miljardvinster – och sämre villkor

 

Fredrik Brånstad, 
vårdare, Attendos gruppbostad i Rågsved, södra Stockholm:

”Politiskt tycker jag att det är fel med vinster i välfärden. Men det har inget med min arbetsplats att göra. Det är märkligt att skattepengar kan gå till vinster, det är bättre om pengarna används till att hjälpa fler. Jag tror inte att företagen skulle försvinna om vinsterna begränsades. Det finns företag som gör jobbet bättre än kommunerna. Kommunen ställer högre krav på det privata än på sig själva, jag tror att det beror på avtalet som träffats vid upphandlingen.”

 

KA GRANSKAR: Hur stora får vinsterna vara?

 

Samuel Savander,
personlig assistent, Assistansbolaget i Sverige (del av Team Olivia-koncernen), Västerås:

 Rent allmänt tycker jag att det är för höga vinster inom den personliga assistansen. Så ska det inte vara, verksamheten ska gynna brukarna och de anställda. Företag­en säger att de inte har råd med saker, men ändå verkar de gå runt och gå bra. Men min arbetsgivare är väldigt bra, vi får mycket hjälp och stöd och pengarna går till relativt bra saker. Jag märker inte av det på det sätt som man märker att andra gör. Men det är klart att man vill ha högre lön.”

 

LEDARE: Vi granskar vinster i vården