Avtalet för fristående skolor, förskolor och fritidshem gäller från 1 november och omfattar nära 4 300 av Kommunals medlemmar. De flesta arbetar på föräldrakooperativ, några på personalkooperativ.

Ny lägstalön blir 18 216 kronor per månad för den som fyllt 19 år och har en sammanhängande anställningstid som är längre än tre månader. Om arbetsgivaren kräver och den anställde har yrkesförberedande gymnasieutbildning samt ett års sammanhängande anställning i yrket efter utbildningen är den nya lägstalönen 20 506 kronor.

Nytt i avtalet är skrivningen ”Vid lönesättning av nyanställd arbetstagare ska lönen sättas med hänsyn till en samlad bedömning av dennes yrkesutbildning och/eller erfarenhet”.

– Det har vi lagt till för att poängtera att utbildning och erfarenhet ska ha betydelse. Vår bedömning är att det fortfarande anställs många på lägstalönen, utan att hänsyn tas till utbildning eller om jag har jobbat på en förskola innan jag kom till en av KFO:s förskolor, säger Annica Jansson, ombudsman på Kommunal.

Ersättningarna för bland annat obekväm arbetstid baseras på en del av lönen, därför höjs de indirekt när lönen höjs.

– Då blir det högre ersättning per timme än om vi haft en ersättning som höjs med 2,2 procent.