–  Målet är alltid att nå ökade reallöner. Den här gången har vi landat i ett krav på 2,8 procent. Vi har också landat i ett krav på lägsta löneökning med 460 kronor i månaden och en höjning av de lägsta lönerna, säger Hans-Olof Nilsson, ordförande för Livs.

Industrins löneökningar blir normen även för Kommunals medlemmar som är anställda i kommuner och landsting/regioner. Det avtalet är treårigt men löneökningarna 2017 och 2018 utgår från industrins löneökningar, det så kallade ”märket”.

LO-förbunden har enats om en låglönesatsning och kräver 672 kronor för de som har löner under 24 000 kronor.

Kommunal har sagt att det även gäller anställda i kommuner och landsting/region. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har dock inte kommenterat detta.

I Kommunals avtal är procentsatsen omräknad till krontal. Om löneökningarna i industrin skulle landa på 2,8 procent skulle det kunna innebära löneökningar på 678 kronor för Kommunals medlemmar. Men eftersom Kommunal fortfarande förhandlar om årets löner är 2016 års medellön inte fastställd. Därför bygger beräkningen på ett antagande att årets medellön blir 24 200 kronor för anställda i kommuner och landsting.

Facken inom industrin har också krav på fortsatta avsättningar till arbetstidsförkortning, deltid/flexpension och en ettårig avtalsperiod.