– Det kändes som att det stramades åt när studien var klar, säger en före detta anställd som valde att sluta på grund av problemen på boendet Skogsbruksvägen i Östersund, som drivs av företaget Vardaga.

Den här personen är inte ensam om att ha slutat. Kommunals skyddsombud Solveig Andersson bekräftar bilden av att det blev sämre ganska snart efter studien.

– Ja, det är det personal har berättat för oss. Det är snart inga kvar av den gamla personalen, de har gått till alla möjliga verksamheter för att komma därifrån, säger hon.

2013 öppnade det nybyggda boendet samtidigt med ett kommunalt boende alldeles bredvid. Det hela gjordes till ett unikt projekt där kommunen ville se om det fanns några skillnader med de olika driftsformerna. KA besökte de båda boendena våren 2015 då studien precis var på väg att avslutas.

Det mesta var frid och fröjd, personalen var till största delen nöjda på Vardagas boende, även om bemanningen var lägre än hos det kommunala boendet.

Den före detta anställde som KA har talat med berättar om hur det förändrades när äldreboendet inte längre hade ögonen på sig.

– Man fick inte längre handla som man ville och servera det man ville till de äldre. Och det kändes som att vi var mer bevakade, att de inte litade på en. Vi gick kort med folk jättemycket. De ringde inte in personal för man sade att vårdtyngden inte var tillräckligt stor.

I våras gjorde Kommunal en 6.6a-anmälan till Arbetsmiljöverket, där man begär att företaget vidtar åtgärder.

– Vi fick signaler från personalen att det inte var bra. Många chefer var sjuka och personalen mådde inte bra. De var tvungna att städa på nätterna fast de hade så många boende att sköta. Det var en massa tjafs runt omkring det, säger Solveig Andersson.

Vardaga känner inte igen den här bilden, som Östersundsposten var först med att berätta om.

– Det är ingenting som har förändrats. Vi köper mat från samma leverantör, vi har lika mycket personal. Det är inga förutsättningar som har ändrats efter studien, säger Ulla Tansen, affärsområdeschef vid Vardaga.

Hur ser du på att så många har slutat?

– Det är väl generellt ett problem i vår bransch med personalomsättning. Det är ingenting vi tycker är bra. Men vi har en bra dialog med den medarbetargrupp som finns där nu. Jag känner att de tillsammans med oss vill jobba igenom de här sakerna som Arbetsmiljöverket tittar på.

Efter att Arbetsmiljöverket skickat en underrättelse om vilka krav man kan komma att ställa i ett föreläggande har Vardaga gjort vissa förändringar. Rutiner kring städning på natten har förtydligats bland annat. Företaget har också beställt en extern konsult som bland annat ska hjälpa till med en handlingsplan. 

Senast den 21 november ska alla åtgärder vara vidtagna.

Men redan under morgondagen (14 oktober) kommer ett besked från Arbetsmiljöverket om hur man vill gå vidare, utifrån det Vardaga redan har gjort och sagt att man ska göra.

– Vi ska fatta någon form av beslut. Det kan bli allt från att det blir ett vitesföreläggande till att vi beslutar att lägga ner ärendet, säger Johnny Jonasson, Arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.

Kontraktet med Östersunds kommun har nyligen förlängts med sex månader. Den korta kontraktstiden beror på de brister som framkommit och efter det kan Vardaga bli av med entreprenaden om inte tillräckliga förbättringar har skett.

Innan anmälan gjordes av Kommunal försökte personalen ta upp bristerna med Vardaga.

– Det gick inte att diskutera över huvud taget. Det var som att vi bara uppfattades som gnälliga. Det är jättetråkigt, för själva stället har potential att vara ett bra äldreboende. Men det blev sämre och sämre, säger den före detta anställde.