Kommunals hantering av sina lägenheter fick stor uppmärksamhet när det avslöjades att bland annat utrikesminister Margot Wallström (S) fått en lägenhet av Kommunal. Som en del i åtgärdsplanen som Kommunal lanserade efter skandalerna, har förbundet utarbetat en ny lägenhetspolicy. Den klubbades av förbundsstyrelsen i dag (onsdag). I den framgår att Kommunal i första hand har lägenheter för kapitalplacering, alltså för att det är en bra investering. I andra hand har man lägenheter för att kunna erbjuda ombudsmän från andra delar av landet en lägenhet i Stockholm.

– Förut kunde alla möjliga få lägenheter, chefer och tjänstemän till exempel, men nu är det bara ombudsmän, säger Per Holmström, Kommunals förste vice ordförande.

Förbundsledningen har därmed också möjlighet att få lägenhet, eftersom de anställs som ombudsmän.

Kommunal har dels pendlarlägenheter för ombudsmän som veckopendlar, dels ”vanliga” lägenheter. Pendellägenheterna ska även kunna hyras ut till anställda i max sex månader av sociala skäl, till exempel skilsmässa. Det omfattar alla anställda. När en vanlig lägenhet blir ledig ska det först kontrolleras om det finns någon ombudsman som har behov av en lägenhet, annars ska den lämnas till bostadskön. Tidigare har Kommunal inte lämnat några lägenheter till bostadskön. Det införs också ett krav på att man måste bo minst 50 kilometer från förbundskontoret för att få en lägenhet.

Besittningsrätten blir kvar – trots att den har lett till att tidigare anställda överlåtit lägenheter till sina barn eller bytt bort dem. Per Holmström säger att de bara har laglig rätt att avtala bort besittningsrätten i två år.

– Sen tycker vi också som en bra arbetsgivare att om någon kommer och jobbar i 10-20 år så ska man ha lägenheten så länge man vill. Däremot, för att kunna få en lägenhet så ska man samtidigt acceptera en moralisk överenskommelse att man ska lämna tillbaka lägenheten till Kommunal om man inte har behov av att hyra den längre, säger Per Holmström.
 
Han tillägger att de inte är naiva och förstår att hyresgästen rent juridiskt kan göra som den vill, men att de med detta hoppas att det ska bli svårare att överlåta eller byta bort sin lägenhet.

– Vi har velat skriva in det här även om det inte är juridiskt bindande. Men annars försvinner ju lägenheterna bort och till slut har vi inga kvar. Och vi vill inte att ombudsmännen på förbundskontoret bara ska komma från Stockholm, säger Per Holmström.

Vem som ska sköta uthyrningen av lägenheterna framgår inte i policyn, men Per Holmström säger att det troligen blir så att pendlarlägenheterna sköts av HR-chefen, och uthyrningen av de övriga lägenheterna av HR-chefen och ekonomichefen i samråd.

När det gäller uthyrningen av de lägenheter som Kommunal äger tillsammans med Byggnads i bolaget Polstjärnan, kan inte Kommunal ensidigt fatta beslut om att deras regler ska gälla.

– Där måste vi komma överens med Byggnads och trycka på i Polstjärnans styrelse, säger Per Holmström.

Kommunal skulle även som ett led i åtgärdsplanen se över fastighetsinnehavet och se till att det sköts på ett professionellt sätt. Den delen är fortfarande inte helt klar, men Kommunal har insett att de behöver hjälp utifrån. Per Holmström säger att förbundsledningen kommer föreslå till förbundsstyrelsen att en person anställs för att få koll på fastigheterna.

– Om man har fastigheter för att huvudmålet är att få en bra kapitalavkastning, så behöver vi någon i det första läget med väldigt senior kompetens som kan hjälpa oss att styra upp allt från hur vi bäst kan få avkastning till hur husen ska skötas om, säger Per Holmström.
 
Detta är också anledningen till att Kommunal har pausat sitt investerande i nya fastigheter.

– Det är så stora värden så man behöver ta hand om det på ett bra sätt och därför investerar vi inte i några fler fastigheter förrän vi känner att vi har full koll på det. Sen kanske vi kan investera, eller inte. Men nu tar vi ordentliga tag för att förändra det här från det som har varit lite slarvigt, säger Per Holmström.

Förslaget om att en person ska anställas som fastighetsansvarig är än så länge bara ett förslag och inte bestämt.