I dag finns omkring 2000 lärarassistenter, som är en yrkesgrupp inom Kommunal. De ska vara ett stöd till lärarna i och utanför klassrummet. Normalt är detta kopplat till arbetsuppgifter som lärarna har ansvaret för.

Exakt vad lärarassistenterna ska göra bestäms lokalt utifrån de behov som lärarna har.

Tom Jansson säger att det saknas nationella riktlinjer med befattningsbeskrivningar för vad som ingår i arbetet.

Kommunals yrkesgrupper inom skolan, som lärarassistenter, elevassistenter, barnskötare, fritidsledare, vaktmästare, skolmåltidspersonal och lokalvårdare får därför allt mer otydliga arbetsuppgifter.

– Vi har länge krävt mer ordning och reda. Det känns än mer angeläget nu med satsningen på fler lärarassistenter för att höja lärarnas status.

Tom Jansson tillägger att det framställs som att lärarassistent är något nytt.

– Men det yrket har funnits i 35 år och de har alltid tillhört Kommunal.

Förbundet är kritiskt till att arbetsgivare nu annonserar efter lärarassistenter som erbjuds visstidsanställning och deltid.

– Arbetsgivarna motiverar det med att det är osäkert hur länge de öronmärkta pengarna för denna satsning betalas ut. Därför vill de inte anställa långsiktigt. Men vi kräver att lärarassistenterna, som alla medlemmar i Kommunal, ska ha schysta villkor och bra förutsättningar i arbetet, säger Tom Jansson.

Vid rekryteringar av lärarassistenter står Lärarförbundet som kontakt i annonserna. Enligt Tom Jansson beror det på att arbetsgivaren och Lärarförbundet kommer överens om vad lärarassistenterna ska göra. Och därför tycker de att det är naturligt att Lärarförbundet står som kontakt vid rekrytering.

– Men det är vår yrkesgrupp. Därför ska Kommunal vara kontakten och vi borde också vara med i överläggningarna tillsammans med arbetsgivaren och Lärarförbundet om vad lärarassistenterna ska göra, säger han.